Disclaimer

Aansprakelijkheid J.P.B. Hovinga Tandarts Hovinga verklaart dat de inhoud van deze website op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld. Desondanks kunnen het bedrijf, medewerkers, auteurs, ontwerpers en bouwers op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie op deze website. Zij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei directe of inderecte schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelen en/of beslissingen die zijn gebaseerd op de informatie op deze site.

Copyright

Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag worden vermenigvuldigd of op enige andere manier worden gebruikt, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van J.P.B. Hovinga en Screensuccess. Surhuisterveen, januari 2023